BitIncome Ltd
Description
Chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành một tổ chức toàn cầu luôn đi trước một bước trong việc đối phó với sự thay đổi, tạo ra giá trị mới và đóng góp rộng rãi cho xã hội. Bitincome ltd cung cấp các hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành công nghiệp trên quy mô toàn cầu, với các đơn vị kinh doanh, một sáng kiến ​​và các tổ chức khu vực trên toàn thế giới hợp tác chặt chẽ với nhau. Tích hợp một cách chiến lược và hữu cơ nền tảng kinh doanh mạnh mẽ và các chức năng đa dạng, cấp cao của chúng tôi, chúng tôi tạo ra các giá trị mới bằng cách luôn đi trước một bước.
Investment plans
Profit Period
9% 1 day
Options
Rating 4.22
Start date 2021-06-09 (4 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 2%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat