Bit Hit Ltd
Description
BIT HIT LTD, Tương lai bắt đầu từ đây! Đổi mới trong thị trường vốn toàn cầu. Các giải pháp tài chính và kinh doanh thông minh được xây dựng dựa trên chiến lược tiền điện tử và ICO.
Investment plans
Profit Period
230% 10 days
515% 20 days
1215% 30 days
375% 1 day
Options
Rating 4.26
Start date 2020-07-30 (127 days)
Minimum deposit 10
Referral program 3%, 20%
Site languages
Payment systems
Chat