Bitgenius
Description
“Bit Genius Limited” bir esasy wezipe bilen döredildi: Täze maýa goýujylar üçin ygtybarly we işlemek üçin platforma üpjün etmek. Kompaniýa söwdany we köpçülige maýa goýmagy aňsatlaşdyrmak şygary bilen işe girizildi. Longakynda söwda we maýa goýumlary köp ýyllyk tejribesi we arkasynda köp ýitgi bolan paýhasly maýadarlar üçin söweş meýdany hasaplanýar. Emma döwür üýtgedi, ýer ýüzündäki maýa goýum ssenarileri hem üýtgedi. Bit Genius çäkli, iň az kynçylyk bilen akylly maýa goýum mümkinçiliklerini üpjün edýär. Forex we cryptocurrencies söwdasyny bazara täze girýänler üçin has ýönekeý we düşnükli edýäris. Tejribeli maýa goýujy ýa-da täze gelen bolsaňyzam, Bit Genius forex söwdasyna we kripto walýutalarynyň köpüsine maýa goýmak arkaly aktiwleriňizi köpeltmäge kömek edip biler. Mundan başga-da, möhüm iş kararlaryny kabul etmek, maýa goýum mümkinçiliklerini öwrenmek we ähli etmeli zatlaryňyz, artykmaçlyklary paýlaşmak.
Investment plans
Profit Period
30% 21 days
75% 35 days
171.43% 60 days
750% 28 days
3500% 70 days
7000% 120 days
Options
Rating 4.32
Start date 2021-07-18 (11 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 2%, 18%, 4%, 2%
Payment systems
Chat