Bit-rocket
Description
Giao dịch ngoại hối, một nguồn tốt nhất cho
bất kỳ công ty lớn nào để đạt được số lợi nhuận khổng lồ. Hàng đầu nhất
các công ty trên khắp thế giới tham gia kinh doanh với Forex
các ngành nghề. Đây là một nền tảng rất lớn, nơi mọi công ty
đã nhập vào đó. BIT ROCKET LIMITED cũng đã đầu tư rất nhiều vào
vốn trên Thị trường Ngoại hối. Chúng tôi có một nhóm Nhà giao dịch ngoại hối
làm việc thành công hơn 20 năm trong nền tảng này. Giao dịch tiền điện tử,
một trong những tốt nhất
Investment plans
Profit Period
22.5% 15 days
24% 15 days
160% 50 days
Options
Rating 3.95
Start date 2021-02-22 (5 days)
Minimum deposit 20
Referral program 5%, 1%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat