Bensonas
Description
Bensonas Wallet - cho phép
thật dễ dàng để gửi và rút tiền điện tử BTC, ETH, XRP, LTC.
Giao thức mã hóa, máy chủ đáng tin cậy và ví lạnh
đảm bảo an ninh vật lý của tiền điện tử. Bensonas không
tính phí tái nhập kho và chuyển khoản nội bộ. Truy cập vào
chỉ có thể sử dụng ví sau khi ủy quyền trên nền tảng
Bensonas.
Investment plans
Profit Period
0.39% 1 day
Options
Rating 5.05
Start date 2021-03-02 (108 days)
Minimum deposit 50
Referral program 1%
Site languages
Payment systems
Chat