Batcash
Description
Dự án BatCash cung cấp cho bạn một
gói thuế quan duy nhất - 2,1% mỗi ngày trong 12 ngày với sự gia tăng
khả năng sinh lời khi tái đầu tư khoản tiền gửi sau đó. Tất cả
các hoạt động trên dự án diễn ra độc quyền ở chế độ tự động. Bởi
tham gia vào BatCash, bạn có thể quên khái niệm
"Đang chờ xử lý"!
Investment plans
Profit Period
25.2% 12 days
Options
Rating 4.32
Start date 2021-02-13 (19 days)
Minimum deposit 1
Referral program 7%, 3%
Site languages
Payment systems
Chat