Asset Legacy
Description
Kế hoạch đầu tư ::: ELITE: 1,5% hàng ngày trong 10 ngày, VÀNG: 2% hàng ngày trong 15 ngày, 2,1% hàng ngày trong 20 ngày. Rút tiền: thủ công trong vòng 24 giờ. Chương trình giới thiệu: lên đến 2level, 3%, 2% Tiền tệ được chấp nhận: BTC, ETH, PM.
Investment plans
Profit Period
15% 10 days
30% 15 days
42% 20 days
Options
Rating 3.15
Start date 2020-11-17 (9 days)
Minimum deposit 29
Referral program 3%, 2%
Site languages
Payment systems
Chat