Araya Mining
Description
Dịch vụ của chúng tôi cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử cho mọi người dùng. Bạn không còn cần phải mua thiết bị đắt tiền và lãng phí thời gian để thiết lập thợ đào Chúng tôi sở hữu rất nhiều thiết bị khai thác ở các quốc gia khác nhau. Chúng tôi sử dụng các thuật toán ETHASH, SHA-256 và SCRYPT. Bằng cách thu hút các nhà đầu tư, chúng tôi có thể tăng số lượng thiết bị khai thác.
Investment plans
Profit Period
2.5% 1 day
Options
Rating 4.05
Start date 2021-07-18 (11 days)
Minimum deposit 50.001
Referral program 7%, 2%, 1%
Payment systems
Chat