ALTERNEXT
Description
Alternext adalah penyedia perkhidmatan pelaburan dan pembrokeran wang dalam talian. Alternext menguruskan aset persendirian, rancangan pencen, akaun amanah, institusi dan syarikat pelaburan. Keutamaan utama syarikat kami adalah ketersediaan maksimum perkhidmatan kami kepada para pelabur dari semua peringkat. Oleh kerana profesionalisme pekerja kami dan pengenalan teknik pasaran saham canggih, kami berjaya memberikan perkhidmatan berkualiti tinggi dengan kos minimum. Dasar pembangunan tempatan Alternext yang aktif bertujuan memberi pelanggan perkhidmatan di mana-mana bahagian di peta dunia berkualiti tinggi yang pasti untuk mendapatkan pendapatan pelaburan yang tinggi. Kebolehpercayaan syarikat kami dijamin dengan menjadi ahli persatuan profesional dan keterbukaannya terhadap pelbagai penilaian bebas. Strategi kejayaan kami adalah pemilihan pelaburan yang teliti, yang digabungkan dengan fokus sektor yang kuat memastikan bahawa kami dapat memberikan kualiti dan tahap sokongan yang luar biasa. Kami hanya memerlukan beberapa tahun untuk mencapai perkara-perkara yang tidak pernah dapat dicapai oleh siapa pun: kami telah mencipta sebuah syarikat pengurusan kekayaan sejagat yang sangat produktif yang dapat memberikan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggan utama dan memiliki set pelaburan eksklusif produk.
Investment plans
Profit Period
5% 1 day
6% 1 day
Options
Rating 3.47
Start date 2021-08-14 (44 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%
Payment systems
Chat